Molt sovint, el drama dels desnonaments acaba aquí, als jutjats. Sobre la taula de molts magistrats s'hi acumulen milers d'expedients i triguen mesos a donar-hi sortida. Vist tot aquest col·lapse, el Col·legi d'Advocats proposa una alternativa: que els ciutadans puguin negociar amb una comissió d'experts com fan front als deutes que tenen. Amb la llei actual, tot i que una persona torni el pis al banc, ha de continuar pagant la hipoteca. Un situació que condemna molta gent de per vida. La idea és donar-los ara una segona oportunitat. Cristian Herrera, diputat del Col·legi d'Advocats "Si un deutor paga les factures durant els darrests anys.." Una segona oportunitat que s'hauria d'estudiar cas per cas. De fet, a països com Anglaterra ja existeix. I a Espanya, de moment, només s'hi poden acollir les empreses. Segons els advocats, també ho podrien fer, per exemple, les persones que s'han quedat sense feina per culpa de la crisi. Pablo Ruiz "El Col·legi d'advocats també fa algunes propostes de caire social. Per exemple, que el 30% dels pisos de l'anomenat "Banc Dolent" vagin destinats a persones desnonades. Hi anirien a viure en règim de lloguer i estarien gestionats per ONG" Per tirar endavant aquest pla s'haurien de canviar algunes lleis, com per exemple, la d'execució hipotecària. Sobretot, per eliminar les clàusules abusives dels bancs. I per evitar que tot això es repeteixi en el futur, els advocats proposen que no es puguin donar hipoteques a més de 30 anys i que no superin el 90% del valor del pis.

Segons els advocats, aquesta comissió d’experts estaria formada per mediadors, administradors concursals, directius d’entitats financeres i associacions de consumidors. Ells serien els encarregats d’analitzar la situació de cada família i buscar solucions provisionals davant els desnonaments. La idea és evitar la via judicial, sobretot, tenint en compte el col·lapse que tenen  els jutjats mercantils.

Aquesta comissió permetria, per exemple, donar una segona oportunitat als desnonats. Molts d’ells arrosseguen durant anys els deutes amb els bancs. Inclús molt després que l’entitat s’hagi quedat amb el pis. És, en paraules dels advocats, una sentència de mort. Per això proposen que els afectats puguin condonar el seu deute passat cinc anys. Una mesura, però, que només s’aplicaria en aquells casos en que la víctima hagi complert amb les seves obligacions creditícies durant aquests cinc anys.

També proposen posar límits a les quantitats de diners que es poden embargar. Segons els advocats, no hauria de superar el 50% del salari mínim interprofessional. Volen intentar així que les famílies tinguin un mínim per viure.