Segons el delegat de l’Agencia Estatal de Meteorologia a Catalunya, Antonio Conesa, es pot considerar que el 2012 ha estat un any sec i càlid a Catalunya. La temperaturas’ha situat 1,1 grau per sobre de la mitjana del període que va entre 1970 a 2000. A més, es constata que ha plogut un 19% per sota de la mitjana i l’únic mes que es pot considerar molt plujós ha estat l’octubre.

Si ens fixem amb les dades de Barcelona, veurem com la precipitació encara ha estat menys quantiosa i podem dir que ha plogut entre un 25 i un 33% menys de la mitjana anual. Els barris on menys pluges s’han enregistrat han estat els propers al riu Besòs.

Si analitzem només les dades de lObservatori Fabra, veurem com a la part alta de la ciutat ha plogut una mica més i el percentatge de pluja se situa al voltant del 22% per sota de la mitjana anual. Concretament, el 2012 ha tingut vuit mesos secs (gener, febrer, març, maig, juny, agost, novembre i desembre). El mes d’octubre va ser l’únic mes que va ploure per sobre de la mitjana mensual i el mesos d’abril i setembre va ploure entorn de la mitjana.

Segons les dades de l’Observatori Fabra, durant el 2012 ha plogut 479,7 litres per metre quadrat i la mitjana anual n’és de 602.