L'Ajuntament redefineix el projecte urbanístic de Trinxant-Meridiana i descarta la construcció d'un aparcament soterrani que, inicialment, hi estava previst. GEMMA ARAU, gerent del districte de Sant Martí "L'estudi de viabilitat que ha fet B:SM, havent-hi més oferta de places que demanda, desaconsella la construcció d'aquest aparcament. Ni tan sols com a rotació, perquè acaba sent un àmbit comercial de proximitat i, per tant, tampoc no hi hauria suficient oferta de rotació." En el context econòmic actual, aquesta decisió fa més viable el projecte , ja que en redueix els costos. El primer que vol el govern és que aquests cotxes deixin pas a una gran zona verda de 5.000 metres quadrats abans que finalitzi el mandat. El pla de transformació també inclou la creació d'habitatges públics protegits. Per construir-los, però, encara s'han de començar tres fases d'expropiacions. La que afecta el carrer de Degà Bahí és la primera que el consistori vol executar. GEMMA ARAU, gerent del districte de Sant Martí "La prioritat per part del districte seria iniciar l'expropiació de les dues finques que estan situades a Degà Bahí, a la punta de Degà Bahí. Això el que ens permetria és complementar la zona verda i donar-li continuïtat al voltant de tota l'escola bressol." Des de l'associació de veïns volen que la nova proposta de l'Ajuntament inclogui una altra prioritat. MIQUEL CATASÚS, president de l'AV Clot - Camp de l'Arpa "Per nosaltres, és una condició imprescindible que hi hagi l'expropiació de tot el que és la banda de Degà Bahí però, també, els solars que fan falta per fer aquests edificis. I que aquí es construís ja, com a mínim, un dels dos edificis que d'haver-hi pels afectats." De moment, aquestes propostes encara no tenen terminis d'execució. S'haurà d'esperar que s'aprovin els pressupostos generals de l'Ajuntament.