XAVIER TRIAS, alcalde de Barcelona "Demà el senyor Vives es reunirà amb els bancs per continuar pressionant. Jo sempre dic que nosaltres sancionarem. Però no és un tema de sancionar. A mi el que m'interessa és que posin els pisos a disposició."

En la reunió amb l’alcalde, Xavier Trias, 32 federacions d’entitats socials han presentat set propostes en polítiques socials, d’ocupació i habitatge. El primer punt del document demana que s’ampliï la partida pressupostària per als programes d’ocupació per a persones en risc d’exclusió social amb dos milions d’euros més, de manera que es pugui atendre 5.000 ciutadans. En aquest sentit, també plantegen que es desenvolupin noves polítiques i programes municipals per a la inserció de persones en risc d’exclusió.

Pel que fa a la política de barris, el tercer sector demana a l’Ajuntament que s’ampliï el parc d’habitatge públic en aquells barris on hi hagi més necessitat. Per això, posen damunt la taula utilitzar els pisos buits propietat dels bancs i no descarten l’expropiació. Afegeixen que cal prioritzar les inversions i la despesa social en aquestes zones de la ciutat.

També volen que tots els equipaments municipals siguin accessibles i que es canviïn les polítiques de contractació dels serveis públics d’atenció a les persones perquè “no es converteixin en subhastes que posen en risc la qualitat dels serveis”. Per últim, demanen que s’impulsi el voluntariat.