27 països

de la Unió Europea han participat en l’estudi europeu anomenat SOPHIE (Avaluació de l’impacte de les polítiques estructurals en les desigualtats sanitàries). Aquesta anàlisi ha estat liderada per l’Agència de Salut Pública de Barcelona i una de les principals conclusions és que els països nòrdics i de l’est d’Europa tenen millors serveis públics per a la compaginació de càrregues familiars, que no pas els països continentals i del sud d’Europa, com Catalunya i a la resta de l’estat. Aquests últims tenen llargues jornades laborals i les persones que han de compaginar feina i família veuen empitjorada la seva salut.

Segons Lucía Artazcoz, investigadora de l’Agència de Salut Pública de Barcelona i del CIBER d’Epidemiologia i Salut Pública de l’Institut de Salut Carlos III, “l’associació de jornades laborals llargues i càrregues familiars associat a l’empitjorament de la salut depèn del model de política familiar que se segueixi. Aquesta associació es dóna en països amb models familiars tradicionals, però no en aquells països on es promou un model de parella on tots dos treballen i hi ha bons serveis públics que permetin exterioritzar la cura dels fills o persones dependents”.

Artazcoz també assenyala que conductes com les d’Espanya també “són fruit d’una nul·la previsió de l’Estat de donar subvencions a famílies per a la cura dels fills o per al desenvolupament de recursos públics com escoles bressol o centres per a les persones dependents, que es deixen a mans del mercat”.

Als països anglosaxons, els principals afectats pels problemes de salut són els homes, perquè són els principals encarregats de l’obtenció d’ingressos familiars. En països com Espanya, les principals afectades són les dones, perquè la crisi econòmica ha propiciat que moltes s’incorporin al mercat laboral quan sempre havien estat mestresses de casa. Aquestes persones, diu l’estudi, es troben en una situació de vulnerabilitat econòmica i es veuen obligades a ocupar llocs de treball molt precaris, amb poca capacitat per negociar un horari compatible amb les càrregues familiars.