VERA SACRISTAN, professora de matemàtica aplicada de la UPC "Venim d'una época de no parar de ser víctimes de canvis i a sobre tots aquests canvis fer-los en una mala situació i això és una mica universal del què està passant a totes les universitats." BERNAT BIDEGAIN, membre de la PUDUP "La situació d'austeritat és palesa i el desencant, la incertesa i l'escepticisme entre la gent treballadora i estudiant està generalitzada." ANTONI CASTELLÀ, secretari de Recerca i Universitats "El nostre sistema és públic i seguirà sent públic i un bon sistema de recerca ha de ser públic i res té a veure amb que una inversió que és pública i que ve dels impostos dels ciutadans, tingui un retorn a la mateixa ciutadania. El què estem plantejant és que aquell coneixement que estem generant a la universitat no es quedi només com a coneixement sinó que d'alguna manera poguem fer aquell canvi de mentalitat amb una part important del nostre teixit empresarial perquè l'aprofiti." VERA SACRISTAN, professora de matemàtica aplicada de la UPC "El model d'universitat s'està posant en risc sense cap mena de dubte." BERNAT BIDEGAIN, membre de la PUDUP "És una mort a plaços: la mort a plaços es dóna primer en els estudiants, després en el professorat, després en l'oferta docent i després tornarà a revertir en els estudiants, de forma que en tres o quatre anys la universitat pública haurà quedat destruida, absorvida per una gestió totalment privada de les universitats." ALBERT COROMINES, catedràtic de la UPC "La recerca que fa la universitat és una recerca que està orientada per polítiques lliures i una altra part que és lliure perquè forma part de la llibertat de càtedra que és una recerca que si no es fa a la universitat no es fa enlloc més, que és la recerca bàsica de la qual es deriven a termini curt o més llarg aplicacions." VERA SACRISTAN, professora de matemàtica aplicada de la UPC "Jo trobo que està bé que es faciliti que es faci recerca aplicada perquè finalment és útil pel conjunt de la societat però no posant a risc la bàsica perquè aleshores a llarg termini qui el cobrirà, des d'aquest punt de vista les retallades han estat ferotges." ALBERT COROMINES, catedràtic de la UPC "Si el que es fa es posar la universitat al servei de la innovació, s'està desvirtuant la seva funció... a llarg termini és desvirtuar el sistema."