Casar-se ja no és prioritari a l’hora de tenir un fill. A Barcelona, el 1986 només un 9,3% dels nadons eren de fills de mares que no estaven casades. En canvi, 25 anys després, el percentatge s’ha disparat fins al 40,3%, i supera també la mitjana espanyola, que se situa al 37,4%. També la taxa de nupcialitat ha caigut quasi un 50% en els últims anys. A finals dels 70 cada any hi havia de mitjana a Barcelona set matrimonis per cada 1.000 habitants, mentre que el 1986 ja només n’eren 4,6. El 2011, el descens encara va ser més acusat: per cada 1.000 barcelonins, tan sols 3,4 havien contret matrimoni aquell mateix any.

L’estudi, inclòs en el Pla de família 2013-2016, ha detectat també un increment important dels matrimonis mixtos, en què almenys un dels cònjuges és estranger. De tots els matrimonis que se celebren a Barcelona, els mixtos suposen ja el 31%.

Casaments civils s’han disparat en els últims anys

Un 76% de les parelles que es casen fan una cerimònia civil. Els casaments per l’església han baixat de forma considerable en els darrers anys. L’estudi apunta que hi contribueix el procés de secularització creixent de la societat i especialment els joves.