El jutge considera que la UB ha dut a terme una “reproducció i comunicació pública il·lícites d’obres protegides per drets d’autor” al campus virtual, el servei en línia que la universitat ofereix als alumnes com a complement de l’activitat a les aules.

La sentència obliga la Universitat de Barcelona a indemnitzar el CEDRO amb cinc euros per cada alumne matriculat durant dos cursos entre 2010 i 2012, a més de pagar al mateix centre 10.492 euros en concepte de despeses d’investigació del cas. A més, el jutge condemna la universitat a retirar —en un termini màxim de 15 dies— tot el material pertanyent al repertori del CEDRO del seu campus virtual que s’hagi posat a disposició dels alumnes sense la seva autorització.

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ja va ser condemnada al maig per un cas semblant després d’haver estat denunciada pel mateix centre. La UB podria presentar un recurs d’apel·lació contra la sentència, com també va anunciar que faria la UAB.