FRANCISCO JOSÉ GARCÍA, secretari de de l'AV Ronda General Mitre "Els principals problemes, com podeu veure, són el soroll i el trànsit intens. Avui no, perquè són dates d'estiu, però normalment és un trànsit intensiu, va molt ràpid i molt intens. A més a més, si veieu les voreres són voreres intransitables realment." Per solucionar aquests problemes a la via, l'Ajuntament preveu ampliar-ne les voreres, eliminar-hi el pas soterrat, renovar-ne l'enllumenat i pavimentar-la amb asfalt sonoreductor. Tot plegat ha de suposar una millora de la mobilitat a la zona i la creació d'una ronda més amable per als vianants. Les obres començaran abans de finals d'any, amb un pressupost de sis milions i mig d'euros. La remodelació del carrer de Balmes és una altra de les actuacions que es preveu que comenci abans que s'acabi l'any. Se n'ampliaran les voreres i es reduiran a quatre els carrils de circulació de la via. Només s'actuarà en el tram comprès entre la Diagonal i la plaça de Molina. Per tant, la part alta del carrer de Balmes de moment continuarà igual, tot i les reclamacions de veïns i comerciants. SALVADOR ALBUIXECH, president de Barnavasi "Això és una necessitat tant per al ciutadà com per a l'activitat comercial que es desenvolupa a la zona. Necessitem que les voreres siguin almenys d'una mida, ja no vull dir com les de l'Eixample, de cinc metres, però almenys d'una mida adient perquè s'hi pugui caminar bé, veure els aparadors..." Una altra via que es remodelarà és el carrer de Sant Gervasi de Cassoles. L'Ajuntament el vol convertir en un lloc de trobada del veïnat, al voltant de la futura biblioteca Joan Maragall, a punt d'inaugurar-se, i el mercat. Per aconseguir-ho, a l'octubre començaran les obres per donar prioritat als vianants en aquest carrer, que comunica i uneix tots els equipaments del barri. També a Sant Gervasi els veïns podrien recuperar-hi dos espais. Un, seria Can Ferrer, on ja hi ha un projecte pactat amb veïns i propietat i pendent de trobar la manera jurídica de fer-lo. L'altre espai és Can Ripoll. Aquí l'Ajuntament negocia per d'adquirir-ne la propietat. El que encara s'haurà d'acordar amb els veïns és l'ús que es donarà a les diferents finques. CARME CARMONA, presidenta de l'AVLaforja "Allà nosaltres el projecte que vam presentar l'any 2009 consistia, demanàvem un casal de barri i una biblioteca de barri a Can Ripoll, al carrer dels Madrazo amb Alfons XII. I a Can Ferrer, que és a Alfons XII amb Oliana, un centre de dia per a gent gran i una residència pública per a la gent gran, que no n'hi ha cap." A aquestes finques, cal sumar-ne una més: Can Muñoz, un llegat que el propietari, Julio Muñoz Ramonet, va deixar a la ciutat de Barcelona. Però no ha estat fins al mes d'agost, i després de 17 anys de litigis amb la família de l'antic propietari, que el consistori ha rebut formalment les claus de la casa. Ara, l'Ajuntament treballa a fer l'inventari de les obres d'art que hi ha trobat a l'interior per tal de reclamar les que hi falten. Després s'hi faran les obres de conservació necessàries amb l'objectiu de convertir la casa en un equipament per al barri.