La proposta ja fa mesos que es debat i aquest dijous va aprovar-se al si de la Comissió d’Igualtat del Congrés. La Comissió ha remès un informe a l’executiu perquè n’estudiï la viabilitat.

D’una banda, la proposta insta el Govern a realitzar els estudis socioeconòmics necessaris per conèixer quina seria la incidència econòmica global de canviar el fus horari i recuperar l’antiga vinculació al fus horari de Greenwich, és a dir, al que tenen a Anglaterra o Portugal, que és el que ens tocaria per ubicació, fet que suposaria endarrerir els rellotges una hora. El règim franquista va adoptar en el seu moment l’horari alemany, que en realitat correspon al centre d’Europa.

L’altra recomanació és racionalitzar els horaris laborals. El grup que ha estudiat la proposta considera que totes dues modificacions podrien incidir favorablement en la conciliació de la vida laboral i familiar i permetrien disposar de més temps per a la família. Entre altres canvis, es planteja suprimir els temps morts en la jornada laboral diària i apostar pels horaris intensius sense pauses tan llargues per dinar.

El Govern ha dit que estudiarà la proposta, però admet que es tracta d’una tasca complexa, ja que implica una transformació dels costums: hora de llevar-se, d’anar a dormir, horaris televisius i d’espectacles. La Comissió d’Igualtat considera que aquests canvis farien convergir Espanya cap a Europa “en molts aspectes en els quals avui estem allunyats, com ara en productivitat, competitivitat, conciliació i coresponsabilitat”.