Els dos imputats són el sotsinspector que va ordenar llançar dues salves i l’escopeter que el va obeir. La fiscalia els acusa d’un delicte d’imprudència. Segons el ministeri públic, les circunstàncies no requerien el llançament de pilotes de goma. Els dos mossos, però, van actuar -afegeix- “incomplint totalment les normes vigents” del protocol d’actuació policial en concentracions i manifestacions, ja que hi havia pocs manifestants -“en fase de dispersió i que marxaven voluntàriament”-, que “no duien armes ni instruments perillosos”.

La fiscalia apunta que l’agent va disparar dues pilotes de goma seguides “sense adoptar les mesures de precaució necessàries per evitar que afectessin la integritat física aliena” i seguint les ordres del sotsinspector.

Els advocats de Quintana ja van dir que acusaran els agents de lesions amb dol eventual -vol dir que eren conscients que els seus actes podien lesionar algú- amb pèrdua d’òrgan principal i l’agreujant d’ús d’instrument perillós.