Segons l’anàlisi del CSIC les zones prioritàries on s’haurien d’aplicar mesures de protecció, fins a 2020, són el litoral del cap de Creus fins a Marsella, el litoral de les Balears i la costa de Gibraltar, cap d’Almeria i del Marroc. El treball també preveu altres zones en àmbit internacional com el sud de Sicília, fins a la costa de Tunis i Líbia; el mar de Croàcia i alguns trams del litoral de Grècia i Turquia.

Aquest estudi s’ha basat en propostes fetes per altres treballs, segons explica Marta Coll, investigadora del CSIC. Les zones prioritàries ha protegir s’han seleccionat en funció de 17 criteris diferents com pesca, biodiversitat, especies en risc, hàbitats vulnerables, impactes ambientals, activitats humanes, etc. Cal destacar que de les 18 propostes de conservació que s’han analitzat, sis ja estan acceptades i s’estan aplicant.

El treball detalla com el litoral de Barcelona té entre tres i cinc qüestions a millorar del total de 17 problemàtiques analitzades. Segons Coll, això “no vol dir que no sigui important, vol dir que hi ha altres zones més prioritàries

Concretament, Coll recorda que alguns dels principals factors ambientals negatius -ja estudiats amb anterioritat-, són la sobreexplotació dels recursos marins, la destrucció d’hàbitat costaner, la pol·lució i eutrofització, el canvi climàtic, i últimament també la introducció d’espècies invasores.