Els CIAJ també proposen un assessorament personalitzat durant tot l’any per part d’un professional per resoldre dubtes sobre recerca de feina, nòmines, salaris, convenis o contractes.