La via s’ha renovat millorant-ne les instal·lacions de serveis i paviments. Aquest carrer al districte d’Horta-Guinardó ha duplicat l’espai de les voreres eliminant les places d’aparcament i convertint-lo en un únic carril de circulació, passant d’1 a 2,25 metres. Més endavant està prevista una segona fase d’obres per habilitar-hi noves places d’aparcament.

Les millores es van iniciar el mes de novembre de l’any passat per regenerar l’espai de la plaça d’Isop, després que fa dos anys s’hi va produir un esvoranc que va obligar a reallotjar alguns veïns. La urbanització de la plaça també ha suposat la renovació de la xarxa d’aigua, la modernització de l’enllumenat públic i la millora de recollida d’aigües pluvials. La regeneració de l’espai ha suposat una inversió de 130.000 € i forma part de les actuacions de renovació de la plaça d’Isop per guanyar espai per als vianants.