vaga 23 març ensenyament

Després dels mals resultats de l’informe PISA a Catalunya, el Departament d’Educació posa fil a l’agulla per millorar el nivell educatiu prioritzant els aprenentatges bàsics, amb més personal i més formació continuada per als docents. Al curs 2024-25 es farà un pla de millora de comprensió lectora a 250 centres per millorar la metodologia amb materials nous. Al setembre començarà també un programa per impulsar les matemàtiques a 200 centres educatius, impulsant també la formació continuada en matemàtiques per als docents, amb col·laboració amb les universitats.

Concretar millor els aprenentatges

A més a més, escoles i instituts rebran guies d’aprenentatges bàsics per a cada curs. Educació ja es va comprometre a fer aquest document per estandarditzar els aprenentatges i les avaluacions i que no hi hagi tantes diferències entre centres. L’objectiu és que els docents identifiquin d’una forma més clara els aprenentatges fonamentals a les diferents àrees del currículum.

Un conjunt de mesures que ha detallat la consellera d’Educació, Anna Simó, al Plenari del Consell d’Educació de Catalunya, i que integren algunes de les peticions que li havien fet al març el grup d’experts educatius, després del daltabaix de l‘informe PISA. Aquest comitè va demanar 18 iniciatives prioritàries per implementar el curs que ve, el 2024-2025, entre les quals hi havia la codocència, l’increment del personal de suport i també del nombre d’aules d’acollida per atendre l’alumnat nouvingut.

Les 18 mesures urgents que plantegen els experts d’Educació
Aquestes són les iniciatives prioritàries que demanen els experts per millorar els resultats de PISA

Mesures parcials per la pròrroga pressupostària

En la compareixença, Simó ha explicat que la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat ha limitat aquestes iniciatives, ja que Educació no han pogut disposar dels 50 milions d’euros previstos: “Haguéssim volgut fer molt més amb nous pressupostos, però la resposta a la davallada de resultats ha de ser imminent, i ha de ser pedagògica, no només política“. La titular d’Educació ha afegit que “assumim bona part de les propostes del grup impulsor en un context que no era el que esperàvem de pròrroga pressupostària i final de legislatura”.