(ACN) El fiscal de medi ambient de Barcelona ha obert diligències d’investigació sobre l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per les reduccions dels cabals ecològics que la Generalitat va aplicar als rius Muga, Ter i Llobregat. La Federació d’Ecologistes de Catalunya (EdC) va denunciar davant d’aquesta fiscalia el director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Samuel Reyes, com a responsable de les justificacions tècniques que van servir al govern per aprovar l’acord que reduïa el cabal. Ecologistes va considerar que aquesta decisió podia suposar un delicte contra el medi ambient.

El govern va aprovar el 16 de gener un acord que reduïa els cabals d’emergència dels tres riu. Els responsables d’Ecologistes de Catalunya van alertar llavors que la proposta suposava reduir en un 92 % de mitjana els cabals de manteniment aprovats i asseguraven que això podia causar importants afeccions ambientals i sobre la qualitat de l’aigua. A més, calculaven que en els trams afectats hi ha 48 espècies en perill d’extinció.