En el cas de ser un dels viatgers afectats per la fallida de Spanair, què podem fer? Què podem reclamar? Com? L’advocat Dan Miró ha explicat a BTVNOTÍCIES quins són els tres supòsits en els quals es poden trobar els usuaris que hagin comprat un vol amb la companyia:

-D’una banda, hi ha els qui han contractat el bitllet dins un paquet que inclou altres prestacions com ara l’allotjament. En aquest cas, és l’agència de viatges qui ha de retornar l’import del bitllet.

-D’altra banda, el supòsit que englobaria la majoria dels viatgers, és que hagin pagat el bitllet amb targeta de crèdit. Aquestes targetes tenen una clàusula referent als serveis no prestats que comporta la devolució de l’import carregat en cas que la reclamació es faci abans de 30 dies.

-En tercer lloc hi hauria els consumidors que han comprat directament a Spanair. Aquests consumidors poden acollir-se al codi de consum de Catalunya, que amb data 23 de gener de 2011 inclou un punt sobre el pagament per avançat.

Aquesta normativa obliga les companyies, també les aèries,  a tenir contractada una assegurança que permeti que en cas de suspensió de pagaments o fallida es puguin retornar als passatgers els diners avançats sempre que superin el 25% de l’import total i superiors a 100 euros. En cas que l’empresa no hagi contractat l’assegurança, els  usuaris podran reclamar per la via del contenciós-administratiu.

Dan Miró fa èmfasi especial en aquest tercer punt perquè, explica, el cas de Spanair és el primer que es produeix amb la nova normativa en vigor.

Cessament de l’activitat de Spanair

Respecte al cessament sobtat de l’activitat de la companyia, segons Miró la llei és  molt clara “quan es filtra la possibilitat d’un cessament d’operacions, la companyia s’ha de tancar d’immediat per qüestions de seguretat”. Sobre la situació financera de la companyia, Miró recorda que des de 2007 la llei de seguretat aèria obliga les companyies a tenir solvència econòmica per poder seguir operant. L’Agència Estatal de Seguretat Aèria, AESA, que depèn del Ministeri de Foment, és qui té les competències per inspeccionar les aeronaus i les condicions que garanteixen la continuïtat del servei d’una companyia . Les condicions que regulen la concessió d’una llicència a AESA estan recollides al Reglament CE 1008/2008 del Parlament Europeu.

Coneixia AESA les xifres  en negatiu de Spanair? En aquest cas, amb la llei a la mà, hauria d’haver suspès el permís a volar de la companyia?

Indemnitzacions

Un cop recuperats els diners del bitllet, l’usuari es pot preguntar si té dret a indemnització. Doncs bé, segons la Unió Catalana d’Agències de Viatge (UCAVE), el pagament d’indemnitzacions no es preveu, perquè la cancel·lació del viatge és conseqüència d’un supòsit de força major.