Un grup de dones cosidores del Marroc ha visitat aquesta setmana la Trinitat Vella, Roquetes i la Verneda i la Pau. La trobada s’ha fet dins de les jornades d’intercanvi d’experiències entre dones membres de cooperatives tèxtils del nord i est del Marroc i dones de grups locals de barris vulnerables de Barcelona. És una iniciativa de l’Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP) amb l’objectiu de mostrar als grups locals de dones que cusen juntes que el seu passatemps pot esdevenir també una forma d’apoderament econòmic.

L’exemple de les dones cosidores del Marroc

Representants de cooperatives de dones cosidores del Marroc han explicat de primera mà els seus projectes d’emprenedoria. Es tracta d’iniciatives locals sorgides en diferents comunitats marroquines que han servit per apoderar les dones i oferir una sortida laboral estable a moltes d’elles.
Aquestes experiències poden ser un exemple per un nou corrent comunitari que està sorgint a diferents punts del territori: grups de dones que es troben per cosir, intercanviar i construir-se entre totes un futur econòmic digne. N’hi ha grups a barris com la Trinitat Vella, la Torrassa-Collblanc i la Verneda, entre d’altres.

Amb aquest objectiu, s’ha convidat a representants de diferents cooperatives de dones cosidores i col·lectius feministes del Marroc perquè expliquin les seves experiències. Pertanyen a la Cooperativa Aarouss Chama de Tànger (especialitzada en el teixit de productes fets a mà), la Cooperativa Elkemma pel Desenvolupament de Tghassrout (per la promoció dels productes locals agrícoles i tèxtil artesanal), l’Associació de Desenvolupament Local de Douar Al-Hamri, a Berkane (que té per objectiu fomentar el desenvolupament de la zona i l’apoderament de la dona rural) i la Union de l’Action Féministe, ONG feminista que juga un paper motor i determinant en l’apropament de les dones en l’esfera pública, política i social, i en la mobilització de les dones contra la discriminació.

Punt de trobada de les dones del barri

El Grup de Dones de la Trinitat Vella es va crear el 2011 a petició d’un col·lectiu de dones del barri que necessitava un espai de trobada. A més d’oferir un local, el districte de Sant Andreu va pensar que crear un grup de costura podia dinamitzar i fomentar la cohesió del grup.

Actualment, unes 40 dones participen en el projecte de costura, que s’emmarca dins del servei d’interculturalitat del districte i està finançat pel pla de barris de la Trinitat Vella fins al 2019. Està format per dones catalanes, del Marroc, de l’Índia i del Pakistan, de diferents edats, que realitzen activitats de costura bàsica, patronatge, tall i confecció. El taller és obert a totes les dones del barri que hi vulguin participar.