En el món de l’arquitectura encara hi ha una gran bretxa entre dones i homes. La construcció, la direcció d’obres i la concepció d’edificis icònics han estat qüestions que històricament s’han relacionat amb els homes. I encara avui, els responsables dels grans projectes públics i les agències públiques d’obra estan liderats per una majoria d’homes. Bona mostra d’aquesta tendència és el fet que a Barcelona el càrrec d’arquitecte en cap no l’ha ostentat mai una dona.

Majoria de professionals masculins

La presència de les dones en el sector augmenta progressivament però les estadístiques encara són lluny de ser paritàries. Segons les dades oficials del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), el 2016 la majoria de col·legiats eren homes, amb un total del 62 % dels professionals, mentre que només un 38 % eren de dones.

Poques dones que lideren despatxos

Les xifres, però, són lluny de l’equiparació de sexes si ens fixem en les persones que dirigeixen despatxos o estudis d’arquitectura. Segons el COAC, únicament el 29 % són dones per un 71 % d’homes. En canvi sí que està canviant la tendència en l¡àmbit formatiu. Segons la UPC, el 41 % dels nous estudiants del Grau en Arquitectura són dones.

Estudis d’èxit liderats per dones

Un exemple d’estudi de casa nostra liderat per una dona i reconegut pels seus projectes és l’estudi 15515, d’Estel Ortega

, en el qual s’integren també altres dones com Cristina Romero, Caro Pérez i Alba Abiad. La seva tasca ha merescut el primer premi a la Biennal d’Arquitectura de Venècia pel disseny de l’exposició i el comissariat del Pavelló de Catalunya.