La nacrolèpsia fa que els qui la pateixen puguin adormir-se en qualsevol moment, però amb medicació els afectats poden fer vida normal. Tot i que els factors externs que fan desenvolupar la malaltia encara es desconeixen, els especialistes han descobert ara les molècules HLA, un factor genètic que protegeix l’organisme.

Les conclusions del treball, a més,  reforcen la idea que es tracta d’una malaltia autoimmunitària: és el mateix cos dels afectats el que destrueix les neurones que els haurien de mantenir desperts.