És una de les possibilitats amb les quals comptaran, a parti d'ara, les famílies que tinguin un alt risc de càncer de mama o d'ovari i vulguin tenir un fill. Tot començarà amb un procés de fertilització de la dona. D'aquí, se n'extrauran els embrions i se n'analitzarà l'adn per comprovar si són portadors de la mutació del gen BRCA. És a dir, el que podria desenvolupar en un futur aquest tipus de càncer. Un cop analitzat, s'implantaran els embrions sans a la dona. ANA POLO, responsable del Diagnòstic Genètic Precoç "No estamos suprimiendo el gen, estamos evitando que tenga la mutación y pueda tener cáncer. En un futuro el niño también puede desarrollar otro tipo de cáncer." Aquest procés, però, abans l'haurà d'aprovar la Comissió Nacional de Reproducció Humana Assistida per assegurar-se que hi ha antecedents familiars de càncer precoç i d'alta mortalitat. Un tractament, que ara mateix es fa per la sanitat pública. NÚRIA TERRIBAS, directora de l'Institut Borja de Bioètica "Es un gasto que asume el sistema público de sanidad… Pero después nos ahorraremos mucho porque no se habrá de tratar en un futuro." Això sí, de moment només s'aplica aquesta tècnica a les pacients que tenen un risc del 80% que s'acabi desenvolupant la malaltia.