L'Araceli té setanta anys i ha quedat amb la Sònia i la Victòria, que són dues estudiants de secundària. Les separen diverses generacions i el vincle més comú que les podria unir és el familiar, però en aquest cas comparteixen una amistat que ha sorgit gràcies al taller de Memòria Virtual. NORBERTO SINATRA, dinamitzador del taller de Memòria Virtual "Los abuelos, a través de cursos de informática que van haciendo en los casales, se preparan para tener una entrevista presencial con los alumnos y a su vez tener una correspondencia a través del correo electrónico y del chat para que puedan intercambiar información". La trobada a l'Institut Salvador Espriu permet establir una relació intergeneracional directa que resulta enriquidora per a les dues parts. Per als avis perquè... ARACELI PÉREZ, tallerista "Para mí ha sido una experiencia muy positiva el hecho de enviar correos electrónicos y comunicarme con las niñas por medio de correo, porque yo no tenía conocimiento de como se comunicaba una por este sistema". I per als nens perquè senten un testimoni que els permet conèixer una part de la història que, de vegades, no es troba en els llibres. VICTÒRIA ACEVEDO, alumna "Les joguines també, elles mateixes se les feien. Molt diferent a com era ara que anem a un lloc, a una botiga i les podem comprar ja fetes". Les barreres generacionals i el desconeixement de les noves tecnologies queden aparcades en el taller de Memòria Virtual.

El taller de Memòria Virtual es fa en diversos centres educatius de Sant Martí i l’Institut Salvador Espriu n’ha estat un dels seleccionats.