(ACN) Un grup d’investigadors ha demostrat que un dels tipus de quimioteràpia contra el càncer de còlon i recte avançat, la basada en platí, s’acumula a les cèl·lules sanes que envolten les cèl·lules canceroses i això pot fer disminuir la sensibilitat del càncer al tractament.

Es tracta d’un estudi de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques, amb participació de l’Institut d’Investigació Sanitària INCLIVA, l’Institut Català d’Oncologia, el Vall d’Hebron Institut de Recerca, l’Institut de Recerca Biomèdica, la Universitat d’Oviedo i el CIBER del càncer. Un nombre elevat de pacients en tractament per càncer reben tractaments basats en el platí, però un bon nombre de tumors tenen la capacitat de generar resistència a aquest abordatge.

El platí s’acumula als fibroblasts

Per esbrinar per què passa, aquest treball ha analitzat mostres de pacients amb càncer de còlon i recte avançat i ha validat els resultats en ratolins. Així, han pogut veure com el platí s’acumula de forma molt destacada a les cèl·lules sanes que envolten el tumor, en especial en els fibroblasts, les cèl·lules que contribueixen a crear teixits. A més, aquesta acumulació es manté durant llargs períodes de temps, més de dos anys després del final del tractament. Per fer-ho, s’han utilitzat tècniques desenvolupades en el camps de la geologia aplicades a les mostres biològiques.

Activació de gens

Els investigadors van constatar que aquesta acumulació de platí en el fibroblasts generava l‘activació de determinats gens, vinculats a una mala resposta al tractament amb quimioteràpia i a la progressió tumoral. Per exemple, els relacionats amb la proteïna TGF- β, que estimula els fibroblasts i provoca que ajudin les cèl·lules que han sobreviscut a la quimioteràpia a progressar de nou.

El treball ha permès també comprovar amb mostres d’una trentena de pacients, d’abans i després de fer quimioteràpia, que els nivells d’una altra proteïna, la periostina, són un indicador d’activitat de TGF-β als fibroblasts, i que funcionen com un bon marcador de resposta a la quimioteràpia. Actualment no existeixen marcadors predictius de resposta a la quimioteràpia en càncer de còlon i recte.

Els investigadors treballen ara per desenvolupar un altre tipus d’abordatge per restaurar la capacitat de la quimioteràpia sobre les cèl·lules tumorals. Ho han fet en un estudi pendent de publicació i es basa en la combinació de la medicació amb pèptid que evita que el platí s’acumuli als fibroblasts.