Les obres de reurbanització del carrer de Berenguer de Palou han deixat al descobert el segon accés al refugi antiaeri de la Sagrera. Es tracta del refugi número 441, segons l’inventari fet per la Junta de Defensa Passiva del 16 de juliol del 1938. El refugi es va localitzar el 2014 durant les obres de remodelació de la Torre de la Sagrera, el casal de barri actual.

Un dels refugis millors conservats de la ciutat

Es tracta del segon accés al refugi que es localitza i es troba situat en un lateral del carrer de Berenguer de Palou, a tocar de l’encreuament amb el Pont del Treball Digne. Segons el Servei d’Arqueologia de Barcelona, aquest refugi és un dels millors conservats de la ciutat; s’hi van trobar diversos pous de ventilació i elements de l’època com ampolles de licor i pissarres per escriure avisos o normes de comportament. A més, les parets encara conserven dibuixos infantils i altres escrits fets per les persones que s’hi van refugiar.

Es creu que el refugi es va planificar el 1937 en plena Guerra Civil. Llavors, els serveis tècnics municipals van donar permís per a la construcció d’un refugi antiaeri a la finca que ocupa la Torre de la Sagrera actual per tal de donar protecció als alumnes de l’escola que hi havia i al veïnat del voltant. També pretenia donar servei als treballadors d’una fàbrica dels Estats Units que feia motors a la Sagrera.

Els veïns esperen la museïtzació del refugi

El primer accés al refugi es va localitzar fa sis anys al soterrani del casal de barri actual de la Sagrera, darrere d’una paret tapiada. Llavors, el districte de Sant Andreu es va comprometre amb l’associació de veïns del barri i amb les entitats de la zona a recuperar-lo i obrir-lo a la ciutadania. La idea era fer-hi una intervenció museística i fer-lo visitable. De moment, però, el refugi segueix tancat i de moment no s’hi ha fet cap actuació. Els veïns, però, insisteixen que segueixen esperant la intervenció i voldrien que es definís un pla d’actuació aviat.

La Sagrera, zona de troballes arqueològiques

Aquest refugi antiaeri és només una de les diverses troballes arqueològiques que s’han fet a la zona de la Sagrera els darrers anys com a conseqüència de les obres de l’AVE i del Pla Sant Andreu Sagrera. El 2011 es van descobrir les restes de la vil·la romana sota la zona de vies i el 2016 van aparèixer les restes d’una necròpolis romana també sota el carrer de Berenguer de Palou actual, molt a prop de l’accés al refugi recentment descobert.