cannabis

Els centres especialitzats en tractaments d’addiccions a Catalunya han recuperat els nivells prepandèmia. El 2021 es van iniciar 13.423 tractaments en els 63 centres d’atenció i seguiment a les drogues, i el cànnabis, només per darrere de l’alcohol i la cocaïna, ha generat el 14 % dels casos atesos (1.914). És, de fet, la substància que consumeixen més joves (un 44 % de persones de menys de 25 anys), i gairebé un de cada cinc estudiants de secundària d’entre 14 i 18 anys (17 %) admet haver-la pres en els darrers 30 dies.

Pel que fa a la franja de població d’entre 15 a 64 anys, l’11 % assegura haver consumit cànnabis. Aquesta, ja és la droga il·legal més consumida a Catalunya i a la majoria de països europeus. Ho recull l’informe anual 2021 del Sistema d’Informació de la Subdirecció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT).

El perfil de persones addictes a l’alcohol: majoritàriament homes d’una mitjana d’edat de 47 anys

La majoria de persones ateses en els centres especialitzats el 2021 ho fan per problemes amb l’alcohol (43,8 %, el que equival a 5.877 casos). Bona part de les persones que inicien tractament són homes —d’una edat mitjana de 47 anys— i representen un 74 % del total. D’aquests, un 31 % estan a l’atur i el 15 % tenen un nivell socioeconòmic molt baix. L’alcohol també va ser la principal causa d’ingrés per desintoxicació, amb un 46 % del total de 956 ingressos. Es dona el cas que un 7 % dels qui van ingressar eren menors, i més noies que nois.

Cocaïna, segona droga amb més demanda per tractament

La cocaïna continua sent la segona droga que més inicis de tractament ha generat als CAS, amb un 24 % del total (3.229 casos), i en un 40 % dels casos són atencions realitzades per primera vegada. Els homes lideren els tractaments (82 %) i la mitjana d’edat és de 40 anys.

Sobre l’addicció a l’heroïna destaca que per quart any consecutiu disminueix i se situa al 9 % (1.209 casos) del total d’inicis de tractament. El 87 % són homes, de 44 anys de mitjana. La via injectada de l’heroïna ha anat baixant i ha passat del 73 % dels casos a principis dels 90 al 29 % el 2001. La majoria de les persones en tractament per addicció a aquesta droga està en tractament farmacològic amb agonistes opioides, sobretot amb metadona.

Pel que fa al tabaquisme, que s’aborda a l’atenció primària, el 2021 va haver-hi un 3 % de tractaments (405 casos) en els serveis especialitzats per deixar el tabac.

Més homes que dones fent tractaments per deshabituar-se de les drogues

En el conjunt dels inicis de tractament, el 77 % corresponen a homes i el 23 % a dones. Aquesta majoria d’homes es manté quan s’analitzen les drogues per separat, excepte en el tabac, on la proporcionalitat és molt igualada. Sobre l’edat mitjana, més de la meitat de les persones tenen més de 40 anys quan inicien el tractament.