L’informe, anomenat Les persones amb discapacitat i el mercat de treball a Catalunya, mostra que el nombre d’aturats al setembre era de 10.485, un 3,7% més que el mateix mes de l’any passat. El perfil de la persona amb discapacitat aturada, segons indica la UGT, és una dona de més de 45 anys en situació d’atur de llarga durada.

L’estudi posa en relleu que, de tots els contractes signats a Catalunya entre el gener i l’octubre, només el 0,46% corresponen a persones amb discapacitat. En canvi, aquest col·lectiu representa el 5,21% de la població activa catalana. Pel que fa a les distincions per sexe, destaca que entre contractes indefinits i temporals el 60% dels homes treballen a jornada completa, una circumstància que es dóna només en el 36% de les dones.

L’informe remarca que les persones amb discapacitat o diversitat funcional tenen “un greu problema” d’accés, d’accessibilitat i d’adaptació al treball, i proposa mesures inclusives com millorar l’eficàcia del servei públic d’ocupació, la prospecció d’empreses o la negociació col·lectiva com l’instrument per millorar les condicions.