La signatura d’aquest dimecres arriba dies després que l’Ajuntament de Barcelona i els advocats barcelonins signessin un conveni per tirar endavant el servei, després que les dues institucions hagin detectat “una carència d’orientació als interns sobre la seva situació”.

El Col·legi d’Advocats oferirà assessorament per tramitar peticions o queixes sobre la situació d’internament i també per assessorar els interns sobre els seus drets. També es compromet a comunicar a les autoritats possibles situacions de tràfic d’éssers humans i a orientar en la presentació de sol·licituds de justícia gratuïta per a la designació d’un advocat d’ofici en els casos de protecció internacional.

Supervisat per una comissió mixta

Aquest nou servei d’orientació jurídica serà supervisat per una comissió mixta de seguiment formada per dos representants de la Direcció General de la Policia i dos més del Col·legi d’Advocats, per tal de garantir-ne el bon funcionament.

L’acord és conseqüència de la Llei orgànica reguladora dels drets i llibertats dels estrangers, que estableix el dret dels estrangers a l’assistència jurídica gratuïta, i també del reial decret aprovat pel Reglament de Funcionament i Règim Interior dels CIE, que estableix l’existència d’un servei d’assistència jurídica en aquests centres.