(Agències/Redacció) Nou pas en la regulació dels mòbils a escoles i instituts. El Consell Escolar de Catalunya proposa en un informe restringir-los a secundària, sense entrar en la prohibició. I recomana declarar les escoles de primària “lliures de telèfons”. En la reunió d’aquest dimarts, el consell ha conclòs que el Departament d’Educació hauria d’establir un marc general de regulació de l’ús dels telèfons mòbils que es pugui adaptar a la realitat de cada centre. Això afectaria tots els espais dels centres educatius i totes les activitats i afecta no només els alumnes sinó també els docents i monitors.

Marc general que cada centre adaptarà

Amb aquest document, el departament redactarà unes instruccions i uns criteris marc que es faran arribar a tots els centres educatius al gener. A partir d’aquí, escoles i instituts obriran el debat amb les famílies i regularan els mòbil d’acord amb el marc establert, que respectarà els criteris marcats pel Consell Escolar. Un document que s’ha fet després d’un procés participatiu de desenes de centres educatius, en què han participat docents, famílies i alumnes. I se suma ja al dictamen del Consell Educatiu Municipal de Barcelona, que ja es va mostrar partidari de regular els mòbils.

Les famílies no volen diferències entre centres

Les famílies han explicat a betevé que no estan conformes amb la decisió de crear un marc general ajustable a cada centre. El representant de l’aFFaC (Associacions Federades de Famílies d’Alumnes Catalans) al Consell Escolar, Jordi de Carreras, ha explicat a betevé que tant famílies com docents prefereixen “una normativa igual per a tots” que no doni peu a “diferències” entre centres que agreugin la segregació escolar.

Davant el resultat de la reunió, l’aFFaC critica que el Consell Escolar ha funcionat com un “segell de validació d’una decisió política que ja estava presa” i que no s’ha tingut en compte la veu de la comunitat educativa. També ha afegit que, si el funcionament del consell continua sent aquest, els processos de participació queden “totalment desvirtuats”.

Educació defensa la regulació adaptada per edats

El president del Consell Escolar, Jesús Vinyes, ha remarcat que el consens està en la restricció dels mòbils, i en funció de l’edat que pertoca. “El tema de la prohibició no és un consens total, hi ha un sector que opina que s’haurien de prohibir del tot, i un sector molt ampli que opina que s’ha de restringir”, ha explicat.

Amb aquest informe es posa punt pinal al procés participatiu fet entre el 23 d’octubre al 30 de novembre. En total, s’han fet 34 debats: 20 a centres, 10 als consells territorials i 4 en diferents àmbits del CEC (Junta de Directores i Directors, alumnat, famílies i membres del plenari del CEC). Hi han participat un total de 684 persones (un 34% de docents, un 26% d’alumnes, un 24% de famílies i un 16% d’altres procedències).

Les AFA de Barcelona, impulsores del debat

Les AFA de la ciutat van presentar fa uns dies el resultat d’una enquesta, en la qual el 94 % de les famílies s’havien mostrat totalment d’acord amb una regulació. Les famílies celebren que per part de la política pública educativa s’abordi un tema que feia anys que reclamaven. “No és un tema d’AFA ni de centres, és un tema social”, sentencia Gemma Xarles, representant de les AFA públiques al Consell Educatiu. Xarles advertia que no es podia passar la responsabilitat única als centres ni a les famílies. “Estem totes d’acord a regular-ne l’ús, però calen alternatives com activitats de qualitat en horari no lectiu per a tots els alumnes“, aclareixen les AFA.