L’Ajuntament de Barcelona intensificarà la neteja i millorarà la il·luminació dels entorns del Poble Espanyol com a mesura per pal·liar els efectes de les botellades. La idea és reforçar la neteja a peu als carrers que donen accés a la muntanya de Montjuïc des de la Font de la Guatlla i afegir punts de llum als Jardins de Francesc Ferran i Guàrdia. Un dels espais on s’hi troben més deixalles i restes dels botellots que s’han incrementat, segons els veïns des de fa dos anys.

Carrers d’accés a Montjuïc sense neteja municipal

A petició del veïnat, tècnics municipals i de neteja han detectat els punts més foscos del Turó de la Font de la Guatlla. Acompanyats dels veïns, han comprovat “in situ” que alguns dels carrers d’aquesta zona no estan inclosos a la ruta de la brigada de neteja municipal des de fa anys.

Es tracta de carrers estrets i de difícil accés com els carrers de la Hortènsia i del Gesamí, entre d’altres. No hi poden accedir els vehicles de neteja però sí que ho poden fer a peu els operaris de la neteja. I, fins i tot, es podrà regar i netejar amb una mànega extensible. Aquest és el compromís que l’Ajuntament ha assolit amb els veïns d’aquest barri de Sants-Montjuïc.

Més llum per evitar les botellades

L’altre punt on s’intensificarà la neteja són els Jardins de Francesc Ferran i Guàrdia, ubicats al davant de la porta principal del Poble Espanyol. Aquí, a més d’instal·lar-hi unes quantes papereres més, es netejarà amb més detall sobretot els festius i el cap de setmana. La idea és evitar que algunes de les persones que viuen al carrer de la Dàlia hagin de recollir elles mateixes les restes de les botellades de la porta de casa perquè, segons han explicat a betevé, fins ara els serveis de neteja no ho estaven fent.

En aquests jardins també s’incrementarà la il·luminació nocturna perquè sigui un espai menys discret a les nits. De fet, el districte de Sants-Montjuïc ja ha encarregat un estudi per determinar els punts on convé instal·lar-hi focus de llum nous. Tot plegat amb l’objectiu de disminuir l’atractiu d’aquests jardins com a punt de reunió nocturna.

Un espai infantil en obres per recuperar-ne els usos

Un altre dels espais de la Font de la Guatlla damnificat pels botellots és el Parc infantil del Turó. La zona estava sovint plena de restes d’ampolles i gots, i inclús els darrers anys s’utilitzava com a pipicà. Ara s’està reformant amb l’objectiu de recuperar-ne els usos.

S’anivellarà el terreny, que estava ple de sots, es renovarà tot el sauló de terra i es canviarà tot el mobiliari urbà: els bancs, el gronxador i la taula de ping-pong. També s’actuarà a tot l’entorn, ja que el verd estava molt malmès.