(ACN) La Comissió Catalana d’Acció pel Refugi (CCAR) ha expressat la seva preocupació davant la normativa que permet suspendre el dret d’asil. Es tracta d’un acord del Consell de la Unió Europea amb relació al Reglament de crisi i força major, un instrument que ha de permetre crear un marc normatiu que avali mesures temporals i extraordinàries en moments de crisi. El col·lectiu ha assegurat que, entre d’altres, permetrà als estats suspendre les seves obligacions de registrar les sol·licituds de protecció internacional en els seus territoris, aplicar procediments accelerats en frontera i ampliar la privació de llibertat de les persones refugiades mentre es registren les sol·licituds.

També afecta la deportació d’aquells individus que no es considerin mereixedors del dret d’asil, en què es preveuen procediments accelerats per fer deportacions forçoses a qui no s’autoritzi l’entrada. En un comunicat, l’ens ho ha rebutjat, donat que “suposa acabar amb el dret” de les persones que es veuen obligades a abandonar les seves llars i rebaixa “les garanties de protecció”.

“En situacions de crisi haurien de posar-se en marxa mecanismes, precisament, per garantir que totes les persones necessitades de protecció tinguin accés al procediment”, ha destacat la CCAR. “En cap cas les situacions excepcionals poden significar la rebaixa dels estàndards de protecció que els estats estan obligats a garantir”, ha afegit.

Qüestió de voluntat política

La CCAR ha posat com a exemple el conflicte a Ucraïna, en què destaquen que els estats de la UE han demostrat que “quan existeix voluntat política és perfectament possible posar en marxa de manera ràpida mecanismes per protegir i acollir milers de persones arribades en pocs dies a les fronteres de la UE”. Per aquest motiu, ha considerat que l’aprovació d’aquesta normativa mostra una falta de voluntat política de la UE per garantir la protecció de les persones refugiades i la discriminació per origen a la qual s’enfronten aquells que es veuen obligats a fugir i arribar a Europa.