via barcino

La via de Bàrcino, a la Trinitat Vella, començarà a transformar-se aquest dilluns amb unes obres que, en el futur, comportaran la creació d’una gran zona verda on hi haurà àrees esportives i jocs infantils. En aquesta primera fase d’obres, que duraran uns sis mesos, es renovarà el tram comprès entre el carrer de la Madriguera i el Centre Esportiu Municipal Trinitat Vella. Això implicarà la transformació de 4.759 metres quadrats.

El projecte preveu mantenir un únic carril de circulació per sentit i algunes zones d’aparcaments puntuals. Les voreres que s’hi faran quedaran lliures de mobiliari urbà i d’arbrat perquè hi hagi prou espai per als vianants. Ara bé, hi haurà un parterre vegetal que incorporarà tot l’arbrat actual i s’hi plantarà més vegetació.

També es canviarà de vorera l’estació del Bicing i es reubicarà la parada de Via de Bàrcino – Ausona, que utilitzen les línies V13 i 11. A més, hi haurà punts nous de llum.