Quan el menor d’edat ingressa al centre, els professionals dissenyen un programa de tractament individualitzat a partir de les seves necessitats. L’objectiu, com explica la psicòloga Mireia Pérez, és detectar els factors de risc que l’impulsen a tenir una conducta violenta i reincidir. Un estudi sobre justícia juvenil revela que s’ha reduït un 30% el nombre de joves que tornen a delinquir després d’haver estat privats de llibertat. Tot i això, la meitat dels internats encara hi tornen a caure.

A banda de les seves característiques personals, també és fonamental l’entorn social del menor i les seves carències i d’això se n’ocupen els treballadors socials. “El que fem és donar pautes a la família“, explica una dels treballadores, la Gemma, que destaca que el 95 % estan desestructurades. Al centre també fan cursos per aprendre oficis i també tenen l’oportunitat d’acabar l’ESO. És el cas de l’Anna que és a punt d’acabar tercer. Cuando vine aquí al principio me agobiaba porque decía que no sabía estudiar y poco a poco me he dado cuenta de que sí que puedo“, explica. En Rafa, en canvi, fa jardineria i ja és el tercer curs que fa. “Pasas de estar en la calle y consumir cada día y aquí no consumir nada y acostumbrarte a trabajar, a hacer rutina“, assegura.