L’Agència de Salut Pública de Barcelona engega cada temporada d’estiu un programa de vigilància de les aigües del mar i de la sorra de les platges urbanes. El servei de microbiologia analitza la presència d‘E.coli i enterococs per controlar que no se superin límits satisfactoris. L’any passat la qualitat de l’aigua va ser bona en sis platges i en quatre va ser excel·lent.