L’estudi constata la llibertat vigilada com una de les mesures clau per assegurar l’èxit en la reinserció, ja que es calcula que el 70 % dels joves interns tornen a delinquir en el primer any posterior a l’estada a un centre educatiu. Actualment, cinc de 10 reincideixen, una taxa inferior a la del 2002, quan reincidien sis de 10 joves, i també de la de l’estat, que se situa en els set de cada 10.

El perfil del menor privat de llibertat

El perfil majoritari d’interns dels set centres educatius de la Generalitat és un noi de 17 anys, que consumeix drogues, que compleix una sentència d’un any d’internament, amb baix rendiment escolar, sense empatia i amb molta impulsivitat. A més, són joves amb un gran nombre d’antecedents o que han comès delictes considerats greus. El 40 % ha comès robatoris amb violència i intimidació; l’11 %, delictes de lesions; el 8 %, delictes relacionats amb la violència familiar; el 5 %, delictes contra la llibertat sexual, des de l’abús fins a la violació; el 4,5 %, furts, i el 3 %, homicidis i assassinats.