Sis de les estàtues

que formen part del conjunt del monument de Colom s’han malmès per la pluja i s’han hagut de protegir per impedir que es deteriorin més. Operaris de l’Ajuntament van embolicar aquest dimecres amb xarxes les sis figures del conjunt escultòric de vuit que integren el primer pis, el pedestal del monument. El problema és que aquestes sis escultures estan fetes de pedra sorrenca, un material tou que amb el pas del temps perd consistència. Les pluges intenses del setembre hi han fet estralls i han provocat despreniments.

En espera de l’informe tècnic

El govern municipal ha encarregat un informe tècnic que ha de determinar què és el més aconsellable: si restaurar les escultures, o bé, substituir-les per unes altres fetes amb un material més consistent.