L’accident es va produir el 18 de maig de 2011. Segosn la sentència, el demandant avançava a una velocitat moderada per la via Favència quan, a la cruïlla amb el carrer de Federico García Lorca, un senglar va saltar a la calçada sense que el motorista tingués temps d’evitar el xoc. L’home va presentar una reclamació contra l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

La justícia ha dispensat el consistori de tota responsabilitat, ja que es considera que ha de ser el consorci del parc qui planifiqui, ordeni i controli l’espai natural. El jutge ha condemnat la institució per “negligència en la gestió de la fauna i el seu aprofitament”. Ara, haurà d’indemnitzar el motorista amb 1.030,29 euros. La sentència pot crear precedent.