MARIA REINA "Finalment, ens quedarem aquí al barri, amb unes condicions que hi han posat. Estem a l'aguait perquè es posin a veure el que ens donaran i el que no ens donaran: 10 anys em diuen de quedar-me. Després de 10 anys, a veure què ens diuen, perquè jo tinc una filla, que està una mica disminuïda, i vull que em donin un contracte més llarg, però no me'l poden donar." MARTA FERNÁNDEZ "L'hem d'acabar de negociar, perquè als 10 anys i un dia pagaran el 30% de la renda que cobrin cadascuna de les famílies. I això ho hem d'acabar de tancar, perquè encara no està ben bé acordat."

Són gent gran que ha viscut tota la vida a les petites cases del barri de la Clota. Paguen un lloguer vitalici de 113 euros al mes i, segons el principi d’acord a què han arribat amb l’Ajuntament, això és el que seguiran pagant durant 10 anys per viure en uns pisos nous construïts no gaire lluny d’on vivien ara. Els veïns de la riera de Marcel·lí que eren propietaris van cobrar la indemnització i van deixar les seves cases. Per evitar que fossin ocupades, l’Ajuntament les ha anat enderrocant i això ha fet que aquestes darreres famílies visquin durant els darrers temps entre runes. Fins i tot han arribat a patir problemes d’humitats a casa.

Per poder enderrocar aquestes darreres cases i tirar endavant el pla urbanístic, l’Ajuntament els facilitava primer uns pisos a la zona que ells van descartar perquè no els podien pagar. Després els van oferir marxar a uns altres pisos nous al Poblenou, però ells es volien quedar al barri. Finalment, aquesta mateixa setmana han assolit un principi d’acord per poder quedar-se al barri amb un contracte de lloguer vitalici, com fins ara, però vivint en uns pisos nous i amb un termini de 10 anys, a partir del qual la renda a pagar s’incrementaria fins al 30% dels seus ingressos.