Nou Barris és un dels districtes de la ciutat amb un percentatge més alt d'immigrants. En molts casos, la presència d'altres cultures genera històries falses sobre els nouvinguts. Ara, a diferents espais de la Zona Nord, s'hi han organitzat activitats per posar fi als prejudicis. És la Setmana Antirumors. FELIPE REYES, tècnic del Pla comunitari de Ciutat Meridiana "En el barrio hay mucha diversidad cultural. Bueno, se oían rumores sobre que los inmigrantes son los incívicos, los inmigrantes nos quitan el trabajo, los típicos rumores que circulan por el barrio. Y, a partir de un documental, lo que queríamos era un poco desmentir estos rumores. La idea del documental fue primero hacer entrevistas a la gente de la calles, qué opinaba sobre estos temas y luego de una forma objetiva desmentir estos rumores." A Ciutat Meridiana més d'un 40% dels veïns són immigrants. El barri sempre ha rebut població nouvinguda, que ha trobat en aquesta zona més facilitats econòmiques per establir-s'hi. ENCARNA LUNA, voluntària de la Taula de Veïnatge de Ciutat Meridiana "La mayoría de los que vivimos aquí en el barrio hemos venido de fuera. Quizás debido a la crisis que tenemos tan fuerte, pues esto sí que nos ha hecho en lugar de ser quizás más solidarios, pues nos estamos como metiendo más dentro de uno mismo porque parece que el otro me está quitando terreno, pero en realidad hay de todo en el barrio. Y más bien gente solidaria." Els veïns han participat en una exposició que es pot veure al Centre Cívic Zona Nord. Aquesta no ha estat l'única proposta de l'equipament dins la Setmana Antirumors. GEMMA MARTÍN, dinamitzadora del Centre Cívic Zona Nord "Un taller per fer una gravació d'un espot antirumors en què realment l'objectiu és crear debat entre els veïns i els estereotips que de vegades tenim els uns dels altres." Els més joves també hi han dit la seva a la Biblioteca Zona Nord. MAGNOLIA FUENTES, directora de la Biblioteca Zona Nord "S'intentarà que un grup de joves del barri facin un hip-hop contra els rumors que s'estableixen al carrer." Prenent com a exemple músics d'arreu del món, els joves han fet rimes contra els rumors.

Ciutat Meridiana ha celebrat la Setmana Antirumors, unes jornades pensades per desmuntar els estereotips al voltant del fet migratori i de les diferències culturals. Al Centre Cívic i a la Biblioteca Zona Nord s’hi han fet diversos tallers i exposicions. També s’hi ha projectat un documental sobre el tema i s’han creat un ball de hip-hop i un espot contra els rumors.

El documental que es projecta a la setmana es promogut pel Pla Comunitari, la gravació de l’espot pel Centre Cívic, les rimes per la Biblioteca i l’exposició “El tren de la convivència” està impulsada i dinamitzada pel Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural.