Durant la inspecció, els agents han mesurat els nivells de soroll de l’establiment en ple funcionament. Després han ordenat el tancament de la discoteca i hi han intervingut unes 2.300 ampolles d’alcohol, cervesa, vi, cava i aigua. També han precintat tot l’equip informàtic i de so perquè, de forma immediata, l’espai no pogués continuar amb l’activitat.