SANTOS FÈLIX, president del Casal Lambda "El Casal Lambda va néixer fa 35 anys. Era necessari en aquell moment un lloc de trobada, de poder parlar en època de la transició i, per tant, era néixer des d'un punt de vista d'un àmbit social, de poder interelacionar-se fora d'espais més lúdics que inclús eren nuls en aquell moment. Estava tot per fer. S'havia acabat de passar la dictadura i feia molt poc que havia mort el dictador. Es va iniciar amb els anys 70, quan es va fer el MELH, Movimiento Español de Liberación Homosexual a la clandestinitat. Va ser amb l'Armand i altres activistes. Hem passat de ser proscrits, de ser il·legals, de ser persones menyspreables, a tenir un reconeixement, amb un emparament per part de les lleis, però tenim molts atacs. Perquè nosaltres som un col·lectiu per a molta gent encara som un col·lectiu una mica especial. No ens acaben d'entendre i, per tant, ara és la part més difícil: canviar consciències i canviar idees preconcebudes."

El casal, abans anomenat Institut Lambda, té 400 socis però està obert a tothom. El Centre de Documentació que alberga aquest centre, de temàtica homosexual, està considerat com a únic a tot l’Estat pel volum de bibliografia i material audiovisual existent.