Són un grup tancat, només s'hi pot accedir a través d'algun conegut. Cal ser major d'edat i consumidor de cànnabis. La MACA és una de les organitzacions sense ànim de lucre que integren la comissió per regular el sector. De moment, com que la llei encara no existeix, es basen en sentències judicials. Per ells, legalizar locals com aquest és una manera d'apartar els joves de drogues més perjudicials. ANNA AFUERA, associació La Maca "Quan vas al camell del carrer, normalment té cànnabis, té cocaïna, té cavall i té de tot. Aleshores, es busca evitar que es relacioni la marihuana, també, amb altres substàncies." Asseguren, a més, que al seu local s'hi promou un consum responsable. Cada soci en pot adquidir com a màxim 60 grams mensuals. La distribució va més enllà del vessant lúdic. ANNA AFUERA, associació La Maca "Es fa un gran treball social amb els terapèutics, amb persones que realment necessiten el cànnabis, o que no el necessiten, però que s'estan prenent 20, 30 o 40 pastilles al dia i que quan arriben aqui se'n prenen cinc." Amb 400 socis actius, la Maca és una de les 150 associacions cannàbiques que hi ha a Catalunya. Unes organitzacions que són molt diverses entre si i que ara s'hauran de posar d'acord. La intenció del govern és aconseguir la màxima implicació de les entitats. Tot i això, alerten que totes les mesures que es proposin hauran d'obtenir un consens tècnic, polític i institucional.