La situació econòmica d'un país es pot conèixer a través del nombre de testaments que es fan. Això és el que diuen al Col·legi de Notaris de Catalunya. Apunten que l'any passat les persones que van fer testament van ser un 8% menys que el 2006, quan es va arribar al màxim històric. Amb la crisi, la xifra de testaments fets ha tornat als nivells de fa deu anys. JOSÉ ALBERTO MARÍN, vicedegà del Col·legi de Notaris "Si no hi ha activitat econòmica no tens motiu per fer testament, tret que ja t'estiguis fent gran." Per això, ara, el gruix de testaments el fan les persones d'entre 60 i 70 anys. De les herències que es reben a Catalunya, el 80% s'han adjudicat mitjançant el testament, mentre que a la resta d'Europa només la meitat ha deixat l'herència davant de notari. En el conjunt d'Espanya no se supera el 60%. "Tenim estadístiques de tot l'Estat, i sempre Catalunya ha estat al capdavant pel tarannà dels catalans que són més previsors, assenyats, i per tant aquesta classificació sempre ha estat encapçalada per Catalunya. Tot i que és molt pitjor no fer testament a la resta d'Espanya." I és que el Codi Civil Català estableix com a hereus preferents els fills, i després la parella o cònjuge per a les persones que no han fet testament, mentre que a la resta de l'Estat, els béns van a parar primer als fills, i després als progenitors.