TERESA CRESPO, presidenta d'ECAS "Hi ha hagut unes polítiques massa pal·liatives, massa reactives, i que d'alguna manera no han tingut voluntat de transformar, de millorar, de canviar. Creiem que amb Lliures podem aportar una petita engruna i un petit esforç per canviar alguna cosa." JORDI CUIXART, president d'Òmnium Cultural "No volem substituir ningú, no volem substituir els governs, no volem fer res que no ens pertoqui com a entitats socials, sinó que assumim la part de responsabilitat que ens pertoca en gestionar aquest mentrestant." DAVID FERNÁNDEZ, portaveu de Coop57 "Cal passar d'una cultura delegativa, on durant molts anys ens han mantingut, a una cultura participativa i de coresponsabilització en la lluita contra la pobresa. Amb les nostres mans, amb el nostre nom i amb els nostres diners, efectivament, podem ser lliures de pobresa, d'exclusió i de desigualtat social."

Les previsions de les tres associacions és que els 15 primers projectes es comencin a desenvolupar a principis de l’any vinent. S’han decidit en consonància amb els territoris on estan arrelades, per tal de conèixer detalladament les necessitat dels col·lectius més vulnerables. Per exemple, a Barcelona estan planejats dos projectes: un a Verdun per incentivar la gestió cooperativa de l’energia i un altre a Nou Barris, per empoderar dones sense llar. Per tirar-los endavant, es disposarà de les xarxes d’entitats ja existents a cada territori.

Totes tres entitats coincideixen en la diagnosi: hi ha col·lectius que queden desemparats per les polítiques públiques i els serveis socials municipals. Segons la presidenta d’ECAS, Teresa Crespo, “hi ha hagut unes polítiques massa pal·liatives i massa reactives”, en comptes de preventives. En aquest sentit, el president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha assegurat que “no volem substituir ningú”, sinó assumir les “responsabilitats que ens pertoquen”, mentre que el portaveu de Coop57, David Fernández, ha afirmat que cal fer un canvi cultural perquè hi hagi una “coresponsabilització en la lluita contra la pobresa”.