LAIA ORTIZ, tinenta d'alcalde de Drets Socials: "Si es parla amb les persones afectades es veuria clarament que hi ha una diversitat de trajectòries vitals molt diferents. Situacions d'atur de llarga durada, no poder pagar el lloguer. Simplement el fet de no tenir una xarxa familiar forta fa que moltes persones puguin acabar en aquesta situació."

En els últims vuit anys el nombre de persones sense llar que utilitzen recursos residencials s’ha incrementat un 60 %. La xifra d’homes i dones que viuen al carrer també ha crescut un 37 %. En aquest sentit, la tinenta d’alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz, ha indicat que es buscarà la contractació de personal “especialitzat en salut mental” i que s’incidirà especialment en l’atenció a les dones i als joves.

L’increment de la capacitat d’actuació al carrer suposarà disposar de més professionals també als intercanviadors de mobilitat com ara l’Aeroport de Barcelona-el Prat o l’estació de Sants i una ampliació de l’oficina del Pla d’assentaments irregulars. “Mesures de caràcter estructural perquè aquest fenomen no afecta una part residual de la població sinó que hi ha múltiples factors que poden provocar-ho, com ara no tenir una xarxa familiar forta o patir una situació d’atur de llarga durada.” Per això, segons Ortiz, calen canvis estructurals que “garanteixin cobertures socials dignes.”

El document, pioner a tot l’estat i elaborat conjuntament amb la Xarxa d’Atenció a Persones sense Llar de Barcelona (XAPSLL), consta de nou eixos estratègics, 24 objectius i 70 mesures. Les principals línies d’actuació seran, entre d’altres, garantir els drets i la protecció de les persones que viuen al carrer, garantir que tinguin accés al sistema sanitari i millorar la coordinació amb altres administracions per evitar, per exemple, que persones que surten d’un institució penitenciària o d’un centre de salut mental es trobin al carrer i sense casa.

La tinenta d’alcalde Laia Ortiz ha tornat a insistir que la prioritat en l’atenció a les persones que dormen al carrer és que puguin disposar d’una llar al més aviat possible. Ortiz ha explicat, però, que el parc d’habitatge no és suficient i ha reiterat la crida a altres administracions perquè ajudin a incrementar el nombre de pisos disponibles per atendre aquests casos d’emergència d’habitatge.