Aquesta setmana ha començat la campanya de la Guàrdia Urbana per inspeccionar els vehicles de transport escolar. Fins divendres, els agents se situaran a les zones on habitualment paren els autocars, prop de les escoles, per revisar-ne l’estat. A més de comprovar que han passat les inspeccions obligatòries i tenen totes les garanties de seguretat, es revisa la documentació dels adults que acompanyen els menors: els monitors i els conductors. De fet, un dels requisits és que tinguin el certificat que permet acreditar la manca de delictes de naturalesa sexual.  Els agents comproven que els autocars tinguin en vigor la ITV i revisen aspectes com l’estat dels cinturons de seguretat, l‘obertura de portes o els extintors.

Aquesta és una campanya que es duu a terme de forma periòdica a la ciutat i que dura una setmana (es va iniciar el dia 13 i s’allargarà fins al dia 19 de novembre). Les inspeccions es tornaran a fer a l’abril. Durant  el novembre de l’any passat es van inspeccionar prop d’un centenar de vehicles (93) i 47 van ser denunciats: 19 per incomplir algunes de les condicions dels vehicles, 14 per no tenir alguna de les autoritzacions específiques i la resta, per altres motius. En cap dels casos, però, no va ser per infraccions greus.