Durant la jornada de dijous es coneixerà si Enric Fossas reedita càrrec o si Francesc Torres el relleva al capdavant de la Universitat Politècnica de Catalunya. Tot i que estava previst que el resultat final s’anunciés durant el vespre de dimecres, la Universitat Politècnica de Catalunya no ha pogut acabar el recompte de vots. La raó és que falten quatre urnes per obrir amb menys de deu vots cadascuna. Aquest fet podria violar el secret de vot i, per tant, la junta electoral serà l’encarregada de decidir durant la jornada de dijous de quina manera s’acaba el recompte.

Els dos candidats al càrrec de rector són Enric Fossas, catedràtic d’enginyeria de sistemes i automàtica i doctor en matemàtiques i Francesc Torres, catedràtic i enginyer de telecomunicació. La proclamació provisional del vencedor serà el 16 de novembre i, després d’un període de reflexió, la proclamació definitiva es farà el 21 de novembre. Unes 32.727 persones de la comunitat universitària han estat cridades a votar.

El rector de la UPC és escollit per la comunitat universitària mitjançant una elecció directa i per sufragi universal lliure i secret, entre catedràtics d’universitat en actiu i que prestin serveis a la UPC. Es proclamarà rector en primera volta el candidat que aconsegueix el suport de més de la meitat dels vots ponderats a candidatures emesos vàlidament.

Enric Fossas presenta una candidatura amb el lema “La UPC per a tots i totes“. És una candidatura amb la qual defensar la UPC “com a universitat pública, de qualitat, amb autonomia acadèmica, financera i de gestió, compromesa amb la societat i les persones, transparent, participativa i democràtica”.

Francesc Torres vol impulsar “l’excel·lència de la recerca, la transferència de tecnologia i la docència des de la diversitat amb una estructura més federal de la UPC.” Aquests són a grans trets els punts més destacats del programa que presenta sota el lema “La Universitat que escolta”.