La FaPaC ha engegat una campanya per reclamar que el 21 de desembre sigui reconegut com a dia no laborable per a tothom. Consideren que celebrar una jornada electoral entre setmana, amb l’afegitó que serà un dia no lectiu a les escoles, dificulta la conciliació laboral i familiar i limita la garantia de l’exercici del dret a vot.

La Federació d’Associacions de Mares i Pares de Catalunya (FaPaC) ha difós aquest manifest en defensa del dret a l’educació i, paral·lelament, ha iniciat una recollida de signatures a la plataforma Change.org, a la qual demanen que s’adhereixin entitats, sindicats, partits polítics, organitzacions i societat civil.

La FaPaC assenyala que la decisió de celebrar eleccions entre setmana no prioritza el dret a l’educació, perquè afegeix un nou dia no lectiu al calendari escolar, i recorda que s’hauria pogut evitar. Per aquesta raó, i des de la legitimitat que reivindica pel fet de representar prop de 500.000 famílies, reclama que no sigui jornada laborable.