ORIOL COSTA, pare d'un nen de 3r de Primària de l'Escola Bosc "És un tema de fer uns rànquings de les escoles bones, les escoles dolentes, els països bons, els països dolents, de les escoles públiques, de les escoles privades, i això en un marc de retallades, osigui, ho trobem, vaja escandalós."

Segons la Xarxa d’Escoles Insubmises es tracta de fer visible el rebuig a una de les proves noves que introdueix la LOMCE. Les avaluacions es fan de català tant oral com escrit, castellà oral i escrit, i de matemàtiques. “És com fer la preselectivitat”, diu Maria José Ruiz, de la Xarxa d’Escoles. L’associació denuncia que l’avaluació dels escolars de vuit anys “culpa els centre educatius, l’alumnat i els professors” en cas que hi hagi unes notes negatives.

Segons la Xarxa d’Escoles, la majoria de centres tenen previst programar les avaluacions la setmana vinent. Al districte de Gràcia hi ha moltes famílies que han anunciat que les boicotejaran, diu Ruiz. També Sant Andreu, Sants i l’Eixample són alguns dels districtes on la campanya està recollint més adhesions.

El Departament d’Ensenyament no s’oposa a la prova, que té només caràcter orientatiu i formatiu per als centres i no repercuteix en l’expedient acadèmic individual de l’alumnat. Des de l’organització critiquen la conselleria d’Irene Rigau per “acatar la llei”, i alerten que tot i que “digui que els resultats no seran públics i no apareixeran a l’expedient” la llei Wert obliga a fer-los públics i també a recollir-los a l’expedient. Ensenyament ha assenyalat que les proves s’han fet a Catalunya des de l’any 2000 i que l’únic canvi és que es fan a tercer i no a quart, com s’havia fet fins ara.