Només les merles passejaven aquesta tarda pel pipican del Turó Parc. Als amos de gossos no els agrada i prefereixen aquest tros d'herba on els animals tenen molt més espai per córrer. Del pipican, alguns no en volen sentir ni parlar. "Jo el veig petit. Es neteja poc i és una porqueria, sincerament." "Jo crec que en un pipican com aquest no hi cabem. Els gossos necessiten córrer." "Aquí es perfecto. Allí, con un parque de este volumen, no puede ser. Los perros se agobian." I això que el del Turó Parc no és pas dels més petits de la ciutat. Fa uns 200 metres quadrats, una mica per sota de la mitjana, que se situa, aproximadament, en 261 metres. L'escala de mides dels més de 100 espais per a gossos que hi ha a Barcelona és molt àmplia. El més gran fa 2.200 metres quadrats i el més petit, només vuit. GUILLEM MARTÍNEZ "Al Parc de Diagonal Mar hi ha, en canvi, un dels pipicans més grans de Barcelona. Fa, gairebé, 1.300 metres quadrats." I és clar, els usuaris encantats. "Viene gente de fuera a llevar el perro aquí. Todos los pipicans deberían ser como éste." "Entenc que la gent que no té a prop un lloc com aquest es molesti." De fet, l'Ajuntament ja va assegurar que és conscient del dèficit d'espais per a gossos que hi ha a la ciutat. Sobretot si la nova normativa d'animals tira endavant. Per això, diu el consistori, s'estudiarà la possibilitat d'habilitar-ne de nous, o d'ampliar-los.

Al web de l’Ajuntament s’hi pot trobar la relació de les àrees per a gossos que hi ha a Barcelona, separades per districtes. Ciutat Vella és on n’hi ha menys i Sant Martí és el districte amb més superfície de pipicans. De fet, és en aquest districte on hi ha els dos més grans de tot Barcelona, el del Parc de Carles I i el del Parc de Diagonal Mar.

Molts propietaris de gossos han explicat a BTV que consideren insuficient el nombre de pipicans de la ciutat. Molts, afegeixen, són massa petits pel volum de gossos que hi ha a determinades zones. Un exemple n’és la zona per a gossos del Turó Parc, de 208 metres quadrats. La majoria d’usuaris del parc no la fan servir i deslliguen els gossos a un tros d’herba, molt més gran, que hi ha a tocar. Diuen que dins del pipican, a determinades hores del dia, no hi cabrien.

L’Ajuntament ja va assegurar que és conscient del dèficit d’espais per a gossos que hi ha a la ciutat. Sobretot si la nova normativa d’animals tira endavant. Per això, diu el consistori, s’estudiarà la possibilitat d’habilitar-ne de nous, o d’ampliar-los, sempre dins de les possibilitats de cada districte.