La Fundació Julio Muñoz Ramonet, constituïda per l’Ajuntament de Barcelona, ha rebut els immobles dels carrers de Muntaner i d’Avenir i els objectes, béns mobles i obres d’art que contenen. Amb la cessió es dóna compliment a la sentència del Tribunal Suprem dictada el març de 2012 i es fa efectiu el llegat que l’industrial Julio Muñoz Ramonet va deixar a la ciutat.

A partir d’ara s’obre un procés de revisió d’inventaris i de comprovació dels continguts dels immobles. Un cop es constati que la finca conté tot el patrimoni, la Fundació donarà compliment a les disposicions del llegat de Muñoz Ramonet.

Prèviament a la sentència del Suprem, l’Audiència de Barcelona va constatar la validesa del testament que l’empresari va redactar el 1988. En el text nomenava hereves les seves quatre filles,però fixava que les possessions objecte de litigi, les cedia a la fundació que porta el seu nom, amb la finalitat que les conservés i que fossin aprofitades per la ciutat de Barcelona.

Entre els béns de les finques hi ha quadres de molt valor, com ‘La mare de Déu del Pilar’, de Francisco de Goya, i ‘L’anunciació’, d’El Greco.